Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:37:54

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 202 z dnia 9 listopada 2004

Nr uchwałyW sprawie
2057/202/II/2004 odmowy przyznania nagrody rocznej Panu Jackowi Matuszczykowi dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Kochcicach.
2058/202/II/2004 przyznania nagrody rocznej za rok 2003 Pani Joannie Niestrój – Ostrowskiej dyrektorowi Szpitala Chorób Płuc im.Św. Józefa w Pilchowicach.
2059/202/II/2004 przyznania nagrody rocznej Panu Włodzimierzowi Rodakowi dyrektorowi Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu.
2060/202/II/2004 upoważnienia do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Położnictwa i Ginekologii Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
2061/202/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
2062/202/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie.
2063/202/II/2004 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
2064/202/II/2004 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Ośrodka Leczniczo – Wychowawczego dla Dzieci w Orzeszu – Zawiści
2065/202/II/2004 unieważnienia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
2066/202/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
2067/202/II/2004 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
2068/202/II/2004 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez SPZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
2069/202/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.
2070/202/II/2004 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.
2090/202/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do reprezentowania Zarządu Województwa Śląskiego na posiedzeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie komunalizacji nieruchomości położonej w Katowicach, mieszczącej siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2091/202/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do reprezentowania Zarządu Województwa Śląskiego na posiedzeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie komunalizacji nieruchomości położonej w Katowicach, mieszczącej siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2093/202/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Gminie Cieszyn na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja i remont pawilonu sportowego z zapleczem dla terenowych urządzeń sportowych i sali treningowej w Cieszynie” finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2094/202/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Miastu Mikołów na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Remont kapitalny i modernizacja kamienicy przy ul. Rynek 7 w Mikołowie”, finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2095/202/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Urzędowi Miejskiemu w Bytomiu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Rewitalizacja budynku Rynek 21 – w celu poprawy atrakcyjności centrum miasta dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”, finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2096/202/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Urzędowi Miasta i Gminy Żarki na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa wielofunkcyjnej sali rekreacyjno - sportowej”, finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2097/202/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Urzędowi Miejskiemu w Bytomiu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Poprawa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Bytomia”, finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2098/202/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Urzędowi Miasta Sosnowiec na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa i remont układu komunikacyjnego w rejonie ul. Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej wraz z budową oświetlenia, fontanną i infrastrukturą techniczną w Sosnowcu”, finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2099/202/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Urzędowi Miasta Wodzisław Śląski na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa kolektora ściekowego od komory k 188 do ul. Radlińskiej w Wodzisławiu Śl.” finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2100/202/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Urzędowi Miasta i Gminy Pszów na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa zadaszenia lodowiska w Pszowie wraz z obiektami towarzyszącymi”, finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2106/202/II/2004 zawarcia Umowy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. – Regionalne Biuro Inwestycji i Remontów w Krakowie dotyczącej współpracy i współfinanowania realizacji zadania „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 941 i 942 oraz drogi powiatowej w miejscowości Wisła”
2107/202/II/2004 zawarcia Umowy wykonawczej z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadania „Inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych – zakup pojazdów szynowych II ETAP”, ujętego w Kontrakcie wojewódzkim.
2108/202/II/2004 zawarcia aneksu do Porozumienia z Gminą Orzesze dotyczącego współfinanowania zadania pn. Projekt przebudowy skrzyżowania DW 925 (ul. Gliwicka) z DP 001-14 (ul. Św. Wawrzyńca) i budowy chodnika z odwodnieniem w ciągu DW 925 (ul. Gliwicka) od ulicy Pocztowej do ulicy Grzegorczyka w m. Orzesze
2109/202/II/2004 przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 na rok 2004
2110/202/II/2004 zawarcia aneksu nr 2 do Umowy Nr 153/KT/2004 dotyczącej wykonywania przez PKP „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim zawartej w dniu 17 marca 2004 r.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713