Czas wygenerowania treści 2020-10-28 20:36:21

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 199 z dnia 9 listopada 2004

Nr uchwałyW sprawie
1955/199/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie
1966/199/II/2004 zatwierdzenia planu rzeczowego wydatków realizowanych z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004r.
1989/199/II/2004 zawarcia umowy kupna 24 akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Spółka Akcyjna w Katowicach za łączną kwotę 2.400 zł
1990/199/II/2004 zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr 937/ROPS/2004
1991/199/II/2004 zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr 1112/ROPS/2004
1992/199/II/2004 zawarcia aneksu nr 1 do umowy Nr 880/ROPS/2004
1994/199/II/2004 zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
1995/199/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Języków Europejskich – Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Częstochowie
1996/199/II/2004 zatwierdzenia planu rzeczowego wydatków realizowanych z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004r.
1997/199/II/2004 przeznaczenia do oddania w najem 5 lokali użytkowych znajdujących się w budynkach położonych w Bystrej Śląskiej przy ul. Fałata 2H i 2G oraz przy ul. Szczyrkowskiej 75
1998/199/II/2004 przeznaczenia do oddania w najem 15 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Bystrej Śląskiej przy ul. Fałata 2G, 4B, 6 oraz przy ul. Szczyrkowskiej 73 i 75, a także w Bielsku-Białej przy ul. Stalowej 35
1999/199/II/2004 zmiany uchwały własnej nr 1219/166/II/2004 z dnia 15 lipca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Śląskiego zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości.
2000/199/II/2004 podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Pszczynie przy ul. Antesa 6, oznaczonej jako działka nr 302/8.
2004/199/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Gminie Marklowice na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Wsparcie infrastrukturalne dla rozwoju usług publicznych oraz rewitalizacji terenu pogórniczego w centrum Gminy Marklowice”, finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2005/199/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Gminie Goczałkowice - Zdrój na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa krytej pływalni w Goczałkowicach - Zdroju”, finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
2011/199/II/2004 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Porąbka
2012/199/II/2004 ustalenia procedury współfinansowania infrastruktury drogowej dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego w 2005 roku przez jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty.
2013/199/II/2004 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok
2016/199/II/2004 przyznania nagrody rocznej za 2003 rok Panu Włodzimierzowi Migaczowi Dyrektorowi Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.
2017/199/II/2004 przyznania nagrody rocznej za 2003 rok Panu Markowi Moszczakowi dyrektorowi Państwowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Międzybrodziu Żywieckim
2018/199/II/2004 przyznania nagrody rocznej za 2003 rok Pani Weronice Lach – Witych dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. Dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.
2019/199/II/2004 odmowy przyznania nagrody rocznej za 2003 rok Panu Markowi Sawickiemu dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach.
2020/199/II/2004 przyznania nagrody rocznej za rok 2003 Panu Bogdanowi Koczy dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chrurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.
2022/199/II/2004 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 1.4 – Kultura
2023/199/II/2004 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713