Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:51:18

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 198 z dnia 4 listopada 2004

Nr uchwałyW sprawie
1970/198/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie likwidacji Zakładu Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Łódzkiej 33 w Częstochowie.
1971/198/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej przy ul. Księżycowej 5 w Częstochowie.
1973/198/II/2004 wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
1974/198/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach
1975/198/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2005
1976/198/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 914/IW/2004 z 02.08.2004 r. z Miastem Gliwice dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1977/198/II/2004 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1978/198/II/2004 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1980/198/II/2004 rozszerzenia zakresu rzeczowego planu robót remontowo-budowlanych na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w roku 2004r
1981/198/II/2004 odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości położonych w Bielsku-Białej przy ul. Stalowej, bez dokonywania zwrotu wadium.
1982/198/II/2004 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.
1986/198/II/2004 udzielenia Panu Leszkowi Galińskiemu - Dyrektorowi Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach pełnomocnictwa do podejmowania w ramach zwykłego zarządu wszelkich czynności w zakresie spraw będących przedmiotem statutowej działalności jednostki.
1987/198/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie uchylenia uchwały własnej Nr 11/19/10/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 roku.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713