Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:21:34

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 197 z dnia 2 listopada 2004

Nr uchwałyW sprawie
1935/197/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pulmonologii w Tarnowskich Górach umowy dzierżawy gruntu o pow. 35 m2 na okres 3 lat z przeznaczeniem na ustawienie mobilnego rezonansu magnetycznego.
1936/197/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny umowy najmu pomieszczeń Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego na czas nieoznaczony.
1937/197/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny umowy najmu pomieszczenia Zakładu Przyrodoleczniczego na czas nieoznaczony.
1938/197/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny umowy dzierżawy budynku byłego Inhalatorium na czas nieoznaczony.
1939/197/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej umowy dzierżawy pomieszczeń o pow. 157,23 m² na czas nieokreślony na prowadzenie działalności w zakresie kardiologii inwazyjnej.
1940/197/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach umów najmu pomieszczeń na okres 10 lat.
1941/197/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zawarcia przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach umowy dzierżawy pomieszczeń na okres 10 lat, z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego.
1942/197/II/2004 zmiany uchwały własnej nr 1526/181/II w sprawie oddania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie
1943/197/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 593/IW/2004 z 28.06.2004 r. z Miastem Rydułtowy dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1944/197/II/2004 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1946/197/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 578/IW/2004 z 24.06.2004 r. z Miastem Tychy dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1950/197/II/2004 zawarcia aneksu do umowy z Gminą Jeleśnia na realizację w roku 2004 zadania p.n. Rozbudowa Szkoły nr 1 w Jeleśni.
1951/197/II/2004 zawarcia aneksu do umowy z Miastem Częstochowa na realizację w roku 2004 zadania p.n. Modernizacja ul. Mirowskiej na odcinku od Placu Daszyńskiego do mostu nad rzeką Wartą w Częstochowie wraz z modernizacją oświetlenia i przebudową kolidujących urządzeń oraz budowę parkingu i stanowisk postojowych taksówek przed Szpitalem im. Rydygiera.
1952/197/II/2004 zawarcia aneksu do umowy z Gminą Kroczyce na realizację w roku 2004 zadania p.n. Międzyszkolne Centrum Sportowe przy Gimnazjum w Kroczycach.
1953/197/II/2004 zawarcia aneksu do umowy z Miastem Gliwice na realizację w roku 2004 zadania p.n. Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom” w Gliwicach przy ul. Derkacza.
1954/197/II/2004 zawarcia aneksu do umowy z Gminą Jeleśnia na realizację w roku 2004 zadania p.n. Budowa Szkoły Podstawowej w Krzyżowej
1955/197/II/2004 zawarcia aneksu do umowy z Miastem Jastrzębie Zdrój na realizację w roku 2004 zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zdrój w Jastrzębiu Zdroju.
1956/197/II/2004 zawarcia aneksu do umowy z Miastem Zawiercie na realizację w roku 2004 zadania p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej – umożliwiającej podłączenie dzielnicy Kromołów do oczyszczalni ścieków tj. Pierwszego etapu realizacji inwestycji w ulicach: Daszyńskiego, Sikorskiego, Paderewskiego, Powstańców Śl. w Zawierciu.
1957/197/II/2004 zawarcia aneksu do umowy z Miastem Gliwice na realizację w roku 2004 zadania p.n. Udrożnienie dojazdu z centrum miasta do północnej części gliwickiej podstrefy KSSE – przebudowa ulicy Kozielskiej
1960/197/II/2004 zatwierdzenia Aktualizacji Zbiorczego Zestawienia Kosztów II Przedsięwzięcia zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.
1962/197/II/2004 zatwierdzenia protokołu konieczności na wykonanie robót dodatkowych dla zadania „Budowa Boiska szkolno – treningowego o nawierzchni z trawy syntetycznej” realizowanego w ramach II Przedsięwzięcia inwestycji p.n. Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie.
1963/197/II/2004 podpisania Aneksu do Umowy zawartej ze Spółdzielnią Projektowania i Usług Inwestycyjnych„Inwestprojekt – Śląsk” w Katowicach, dotyczącej pełnienia zastępstwa inwestycyjnego na zadaniu p.n. „Modernizacja i rozbudowa Opery Śląskiej w Bytomiu po pożarze”.
1966/197/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jeziorowicach, na rzecz Powiatu Zawierciańskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713