Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:59:58

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 195 z dnia 22 października 2004

Nr uchwałyW sprawie
1862/195/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 891/IW/2004 z 30.07.2004 r. z Miastem Sosnowiec dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1863/195/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 537/IW/2004z 21.06.2004 r. z Miastem Mikołów dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1864/195/II/2004 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1865/195/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 594/IW/2004 z 28.06.2004 r. z Gminą Czechowice - Dziedzice dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1866/195/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 541/IW/2004z 21.06.2004 r. z Gminą Marklowice dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1867/195/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 913/IW/2004 z 20.08.2004 r. z Powiatem Będzińskim dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1868/195/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Zebrzydowice dotyczącego wykonania projektu i przeprowadzenia remontu pobocza w ciągu DW 937 od km 13+770 do km 14+350 (strona zachodnia) w m. Kończyce Małe
1869/195/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Knurów dotyczącego współpracy przy realizacji zadania „Wykonanie projektu przebudowy chodnika i przebudowa chodnika w ciągu DW 921 (ul. Dworcowa) od zatoki autobusowej w rejonie stacji PKP do ul. Poniatowskiego w m. Knurów” realizowanego w latach 2004-2005.
1870/195/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Urzędowi Miejskiemu w Sosnowcu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Wykonanie I kwatery składowiska w ramach budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”, finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
1871/195/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Urzędowi Miasta Rybnik na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja budynku na potrzeby hoteliku dla kadry naukowej na terenie Zespołu Szkół Wyższych w Rybniku”, finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
1872/195/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Urzędowi Miasta Rybnik na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa bazy noclegowej Subregionu Zachodniego – modernizacja hotelu Speedway w Rybniku”, finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
1874/195/II/2004 przyjęcia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych.
1875/195/II/2004 pożyczek przydzielanych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1878/195/II/2004 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
1879/195/II/2004 wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
1881/195/II/2004 programu naprawczego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
1882/195/II/2004 ogłoszenia III edycji konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa.
1883/195/II/2004 odwołania członka Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
1884/195/II/2004 powołania członka Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
1885/195/II/2004 programu naprawczego Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „ Repty” w Tarnowskich Górach.
1886/195/II/2004 programu naprawczego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach
1887/195/II/2004 wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
1888/195/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713