Czas wygenerowania treści 2020-10-28 20:48:53

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 194 z dnia 19 października 2004

Nr uchwałyW sprawie
1839/194/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Urzędowi Miasta Częstochowa na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Renowacja zespołu budynków Ratusza Miejskiego Przebudowa, remont i rozbudowa budynku głównego”, finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
1840/194/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Urzędowi Miejskiemu w Bytomiu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Utworzenie Centrum Kariery Zawodowej w Bytomiu”, finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
1841/194/II/2004 akceptacji rozliczenia I transzy dotacji przekazanej Urzędowi Miejskiemu w Bytomiu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja targowiska miejskiego w Bytomiu przy ul. Matejki”, finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
1843/194/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 576/IW/2004 z 24.06.2004 r. z Miastem Piekary dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1844/194/II/2004 zawarcia aneksu do Porozumienia z Gminą Gierałtowice dotyczącego współfinanowania realizacji zadania Budowa zatoki autobusowej i chodnika w ciagu DW 921 (ul. Korfantego) w m. Gierałtowice
1845/194/II/2004 określenia standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa, w sezonie zimowym 2004/2005
1846/194/II/2004 ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
1847/194/II/2004 udzielenia zamówienia na przeprowadzenie szkolenia z zakresu zasad tworzenia Bazy Danych Topograficznych, przez firmę PPWK Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 18/20.
1848/194/II/2004 przekazania materiałów i danych powstałych w wyniku opracowania mapy topograficznej (Vmap Level 2) w skali 1:50 000 z obszaru województwa śląskiego do Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
1849/194/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Centrum Projektów Regionalnych –Inwestor S.A. w Katowicach.
1850/194/II/2004 wyrażenia zgody na likwidację składników majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
1851/194/II/2004 wyrażenia zgody na zbycie składnika majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
1853/194/II/2004 wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
1854/194/II/2004 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
1855/194/II/2004 wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Szpital Wojewódzki w Bielsku - Białej
1856/194/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach
1858/194/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
1859/194/II/2004 zmiany formularza wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z póĽn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713