Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:49:49

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 192 z dnia 13 października 2004

Nr uchwałyW sprawie
1767/192/II/2004 wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Zakład Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu
1768/192/II/2004 rozszerzenia działalności i zmiany nazwy Klinicznego Oddziału Dermatologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu na Kliniczny Oddział Dermatologii i Chorób Wewnętrznych.
1769/192/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej utworzenia Zespołu Wyjazdowego Neonatologicznego N w strukturach Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
1770/192/II/2004 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1772/192/II/2004 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.
1773/192/II/2004 wyrażenia zgody Specjalistycznemu Zespołowi Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej na likwidację środków trwałych.
1774/192/II/2004 zabezpieczenia pożyczki na rzecz SP ZOZ Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu, poprzez obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Ustroniu.
1775/192/II/2004 udzielenia Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim pełnomocnictwa do występowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Śląskiego w postępowaniu o wykreślenie z rejestru zabytków budynku pralni.
1776/192/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny w Zabrzu umowy najmu sali implantacji rozruszników na okres 8 tygodni.
1777/192/II/2004 powołania Dyrektora Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
1778/192/II/2004 oddania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Dziecięcemu Ośrodkowi Leczniczo-Rehabilitacyjnemu „Bucze” w Górkach Wielkich nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
1779/192/II/2004 ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie.
1780/192/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zarządu Województwa Śląskiego w postępowaniach dotyczących ustalenia granic i rozgraniczeń nieruchomości będących własnością Województwa Śląskiego oraz uchylenie uchwały własnej nr 837/57/II/2003 z dnia 1 lipca 2003 roku.
1781/192/II/2004 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Chorzów
1782/192/II/2004 zawarcia Aneks do Umowy nr 580/IW/2004 z 24.06.2004 r. z Miastem Wodzisław Śląski dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1783/192/II/2004 zawarcia Aneksu do Umowy Nr 897/IW/2004 z 30.07.2004 r. z Miastem Żory dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1784/192/II/2004 zatwierdzenia rozliczenia I transzy dotacji wynikającej z Umowy dotacji Nr 534/IW/2004 z 21.06.2004 r. z Miastem Ruda Śląska dotyczącej przyznania środków na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1785/192/II/2004 zawarcia aneksu do Porozumienia z Gminą Wyry dotyczącego współfinanowania budowy chodnika wraz z kanalizacja deszczową w ciągu DW 928 w m. Wyry
1786/192/II/2004 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1787/192/II/2004 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1788/192/II/2004 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1793/192/II/2004 ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach.
1794/192/II/2004 zmiany Kontraktu dla Województwa Śląskiego na rok 2004 w formie zgodnego Oświadczenia Stron
1795/192/II/2004 nabycia przez Województwo Śląskie 24 akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach za łączną kwotę 2.400 zł
1815/192/II/2004 oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Sosnowcu przy ul. Medyków 1.
1816/192/II/2004 przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/19/16/2004 z dnia 19 kwietnia 2004r. w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w roku 2004 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1817/192/II/2004 pożyczek przydzielanych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1818/192/II/2004 pożyczek przydzielanych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1819/192/II/2004 wystąpienia do rad miast Chorzowa, Katowic, Siemianowic Śląskich w sprawie wspólnego dofinansowania Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka SA w Chorzowie.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713