Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:44:44

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 190 z dnia 5 października 2004

Nr uchwałyW sprawie
1377/190/II/2004 zawarcia aneksu do umowy nr 344/TW/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. na dodatkowe dofinansowanie programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
1716/190/II/2004 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 1.3.1 – Regionalna Infrastruktura Edukacyjna
1717/190/II/2004 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 1.1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
1718/190/II/2004 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
1720/190/II/2004 zawarcia aneksu do Porozumienia z Gminą Pszów dotyczącego współfinansowania realizacji zadania „Wymiana nawierzchni chodnika przy DW 933 (ul. Ks. P. Skwary) na odcinku od KWK Anna do ZOZ”
1721/190/II/2004 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Nędza
1722/190/II/2004 przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1723/190/II/2004 przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
1724/190/II/2004 przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku Białej
1730/190/II/2004 zawarcia umowy użyczenia nieruchomości zabudowanych położonych w Raciborzu, przy ulicach Słowackiego, Matejki oraz Żeromskiego, stanowiących własność Województwa Śląskiego, z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu.
1731/190/II/2004 wyrażenia zgody BRUGG Systemy Rurowe Sp. z o.o. w Płochocinie na wejście w teren
1739/190/II/2004 programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
1740/190/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Szpitala – Centrum Psychiatrii w Katowicach
1741/190/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2004 rok Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713