Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:27:52

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 189 z dnia 30 września 2004

Nr uchwałyW sprawie
1676/189/II/2004 zawarcia Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie współfinansowania utrzymania drogi powiatowej S 4119 (ul. Bieruńska, Chopina, Szymanowskiego) w m. Pszczyna
1677/189/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Kłobuckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1678/189/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Mikołowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1679/189/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Myszkowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1680/189/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1681/189/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Zawierciańskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1682/189/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1683/189/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1684/189/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Częstochowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1685/189/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1686/189/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Lublinieckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1687/189/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1688/189/II/2004 dotycząca zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Rybnickim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1689/189/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Raciborskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1690/189/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Żywieckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1691/189/II/2004 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1692/189/II/2004 zmiany Uchwały nr 607/142/II/2004 z dnia 27.04.2004 r. dotyczącej powołania komisji stałej do spraw rokowań związanych z nabywaniem nieruchomości pod nowobudowane lub modernizowane drogi wojewódzkie, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego.
1693/189/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Mikołów”
1694/189/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Racibórz na lata 2004 -2012”
1695/189/II/2004 zmiany uchwały własnej Nr 925/60/II/2003 z dnia 10.07.2003r.
1696/189/II/2004 wyrażenia zgody Biuru Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice ” na wejście w teren
1697/189/II/2004 podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonej w Lublińcu, oznaczonej jako działka nr 2902/357.
1709/189/II/2004 rozstrzygnięcia II edycji konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa.
1712/189/II/2004 dokonania zmiany umowy dotacji dla zadania p.n. – Budowa zadaszenia lodowiska w Pszowie wraz z obiektami towarzyszącymi - zadanie realizowane przez Miasto Pszów.
1713/189/II/2004 dokonania zmiany umowy dotacji dla zadania p.n. - Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta poprzez tworzenie warunków do budowy dzielnicowego centrum rekreacyjno – handlowego w dzielnicy Ruda” - zadanie realizowane przez Miasto Ruda Śląska.
1714/189/II/2004 dokonania zmiany umowy dotacji dla zadania p.n. ,,Przebudowa i remont układu komunikacyjnego w rejonie ul. Dęblińskiej, Kołłątaja i Sadowej wraz z budową oświetlenia, fontanną i infrastrukturą techniczną w Sosnowcu” - zadanie realizowane przez Miasto Sosnowiec
1715/189/II/2004 częściowego rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2004 roku


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713