Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:19:59

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 188 z dnia 27 września 2004

Nr uchwałyW sprawie
1650/188/II/2004 zmiany Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. rozwoju regionu
1652/188/II/2004 ustalenie numerów porządkowych dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Sanatorium Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Goczałkowicach- -Zdroju.
1653/188/II/2004 ustalenie numerów porządkowych dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Górnośląskim Ośrodku Rehabilitacji dla Dzieci w Rabce-Zdroju.
1654/188/II/2004 ustalenie numerów porządkowych dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Wychowawczym dla Dzieci w Orzeszu-Zawiści.
1655/188/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ujsoły”
1657/188/II/2004 ustalenie numerów porządkowych dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej.
1658/188/II/2004 ustalenie numerów porządkowych dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
1662/188/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany Planu przychodów i wydatków na 2004 rok Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
1663/188/II/2004 zawarcia umów na przygotowanie i realizację programu upowszechnienia wśród rolników znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt.
1664/188/II/2004 umorzenia należności za lata 1996-1998 wraz z odsetkami z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiące dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
1666/188/II/2004 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1198/165/II/ 2004 w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Kroczyce dotyczącego współfinanowania realizacji zadania.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu DW 792 odcinek od skrzyżowania w Kroczycach do skrzyżowania w Lgotce”
1667/188/II/2004 zawarcia Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie współfinansowania utrzymania drogi powiatowej S 4119 (ul. Bieruńska, Chopina, Szymanowskiego) w m. Pszczyna
1668/188/II/2004 dokonania zmiany umowy dotacji dla zadania p.n. Modernizacja hotelu ,,Olimpia” w Rybniku - realizowane przez Miasto Rybnik


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713