Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:47:47

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 185 z dnia 21 września 2004

Nr uchwałyW sprawie
1617/185/II/2004 konferencji „Tolerancyjny dla świata”
1618/185/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju.
1620/185/II/2004 przyjęcia planu dodatkowych robót remontowo-budowlanych na nieruchomościach zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w roku 2004r
1621/185/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie umowy najmu pomieszczenia na okres 3 lat.
1622/185/II/2004 zawarcia ugody pomiędzy Województwem Śląskim, a Kombinatem Koksochemicznym „Zabrze” S.A. w Zabrzu w sprawie zaliczenia nadpłaty, powstałej w wyniku nienależnie uiszczonych opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza w latach 1982-1990 przez koksownie: „Jadwiga”, „Zaborze”, „Makoszowy”, „Walenty”, „Radlin”, „Concordia”, „Gliwice”, „Knurów”, „Dębieńsko” tworzące Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A. na poczet zaległych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w latach IV kwartał 1998 - IV kwartał 2001.
1623/185/II/2004 zatwierdzenia protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Wojewódzkiego Systemu Odpadowego wraz z dostawą oprogramowania sieciowego zapewniającego przepływ informacji pomiędzy systemem WSO, a istniejącym oprogramowaniem w Wydziale Ochrony Środowiska oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy w tym zakresie
1624/185/II/2004 zawarcia Aneksu do Umowy Nr 594/IW/2004 z 28.06.2004 r. z Gminą Czechowice - Dziedzice dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1625/185/II/2004 pożyczek przydzielanych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713