Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:35:08

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 183 z dnia 14 września 2004

Nr uchwałyW sprawie
1580/183/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zespolony Szpital Rejonowy w Zabrzu, ul. Zamkowa 4.
1581/183/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2004.
1583/183/II/2004 wyrażenia zgody PP-U „Budomont 7” Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej na wejście w teren
1584/183/II/2004 oddania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Specjalistycznemu Zespołowi Chorób Płuc w Bystrej nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie
1585/183/II/2004 wyceny oraz sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Wiśle przy ulicy Dworcowej.
1586/183/II/2004 przystąpienia do wyceny nieruchomości położonej w Jaworzu w celu przeniesienia prawa własności.
1587/183/II/2004 współorganizacji cyklu szkoleń dla liderów wiejskich w ramach Śląskiego Programu Odnowy Wsi.
1589/183/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubliniec”
1590/183/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Rydułtowy dotyczącego współpracy realizacji zadania Remont chodnika w ciągu DW 935 (ulica Raciborska) od skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Żelazną w miejscowości Rydułtowy
1591/183/II/2004 zawarcia Aneksu do Umowy Nr 910/IW/2004 z 02.08.2004 r. z Miastem Myszków dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1592/183/II/2004 zawarcia Aneksu do Umowy Nr 889/IW/2004 z 02.08.2004 r. z Miastem Gliwice dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1593/183/II/2004 zawarcia Aneksu do Umowy Nr 906/IW/2004 z 02.08.2004 r. z Powiatem Tarnogórskim dotyczącej przyznania dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1594/183/II/2004 zawarcia Porozumienia z Władzą Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare w sprawie zakresu i trybu przekazania części odpowiedzialności spoczywającej na Władzy Wdrażającej zgodnie z Memorandum Finansowym z dnia 23.12.2002 r., zawartym pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Komisją Wspólnot Europejskich w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Słowacja Phare 2002.
1595/183/II/2004 uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych ulic zlokalizowanych na terenie powiatu bieruńsko – lędzińskiego
1596/183/II/2004 wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Ośrodek Leczniczo-Wychowawczy dla Dzieci w Orzeszu - Zawiści.
1597/183/II/2004 wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
1599/183/II/2004 pożyczek przydzielanych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713