Czas wygenerowania treści 2020-10-28 20:19:20

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 177 z dnia 24 sierpnia 2004

Nr uchwałyW sprawie
1438/177/II/2004 odwołanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach.
1439/177/II/2004 powołanie dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach.
1440/177/II/2004 ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach.
1442/177/II/2004 zmiany projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego – S.P.Z.O.Z. w Bielsku-Białej poprzez zakończenie działalności Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Kętach.
1443/177/II/2004 powołania komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej.
1444/177/II/2004 przystąpienia do organizacji konkursu „ Nasze kulinarne dziedzictwo” oraz ufundowania nagród rzeczowych.
1445/177/II/2004 przystąpienia do wyceny nieruchomości położonych w Rabce-Zdroju w celu przeniesienia prawa własności.
1448/177/II/2004 zaopiniowania projektu“ Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Irządze na lata 2004 - 2011”
1457/177/II/2004 pożyczek przydzielanych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1458/177/II/2004 uchylenia uchwał podjętych w sprawie ustalenia wielkości funduszów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i w sprawie nieodpłatnego przeniesienia prawa własności składników majątku ruchomego stanowiących część mienia województwa na rzecz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713