Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:23:31

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 176 z dnia 19 sierpnia 2004

Nr uchwałyW sprawie
1424/176/II/2004 zmiany uchwały własnej nrl 648/99/11/2003 z dnia 27,11.2003 r. w sprawie ustalenia ogólnych zasad stosowania cen minimalnych za usługi i materiały reprodukcyjne i informatyczne związane z obsługą wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz cen minimalnych sprzedaży wydawnictw kartograficznych w Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach.
1425/176/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Obwód Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu na okres 3 lat umowy najmu budynku przy ul. Kolejowej 2 w Dąbrowie Górniczej.
1430/176/II/2004 powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie Wojewódzkiego Systemu Odpadowego wraz z dostawą oprogramowania sieciowego zapewniającego przepływ informacji pomiędzy systemem WSO, a istniejącym oprogramowaniem w Wydziale Ochrony Środowiska
1433/176/II/2004 zmiany uchwały własnej nr 867/154/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4.06.2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Muzeum w Bielsku-Białej 3130 muzealiów zapisanych pod 2911 pozycjami i wykreślonych z ksiąg inwentarzowych, Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach
1436/176/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713