Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:27:07

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 175 z dnia 17 sierpnia 2004

Nr uchwałyW sprawie
1403/175/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Chorób Wewnętrznych – „Hutniczy” w Częstochowie.
1404/175/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
1405/175/II/2004 pożyczek przydzielanych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1406/175/II/2004 przekazania Regionalnemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli „WOM”w Częstochowie składników mienia ruchomego będących we władaniu Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
1407/175/II/2004 przekazania Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach składników mienia ruchomego
1409/175/II/2004 przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Hallera 70
1410/175/II/2004 wyrażenia zgody P.W. „Tektoprojekt” z Gliwic na wejście w teren
1411/175/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej na okres 3 lat umowy najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na aptekę.
1412/175/II/2004 uruchomienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie i druk urzędowych map powiatu: gliwickiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego w skali l :50 000 w układzie „1992", o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro.
1413/175/II/2004 oddania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Wojewódzkiemu w Bielsku-Białej nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
1420/175/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Sławków na lata 2004-2015”
1421/175/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dl Miasta i Gminy Siewierz na lata 2004 - 2015”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713