Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:43:11

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 174 z dnia 24 sierpnia 2004

Nr uchwałyW sprawie
1384/174/II/2004 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.
1385/174/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
1392/174/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Wojkowice na lata 2004 - 2015”
1393/174/II/2004 Regulaminu Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz jednostek podległych i nadzorowanych prze Samorząd Województwa
1396/174/II/2004 zawarcia z Miastem Chorzów umowy w sprawie udzielenia w 2004r. samorządowi Województwa Śląskiego pomocy finansowej w wysokości 10.000,-zł.
1397/174/II/2004 odwołania i udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami – Panu Zenonowi Marczukowi
1398/174/II/2004 przyjęcia darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Stalowej, na potrzeby Medycznego Studium Zawodowego.
1399/174/II/2004 upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania i podpisania, w imieniu Województwa Śląskiego, protokołów zdawczo-odbiorczych nieruchomości położonej w Górkach Wielkich
1400/174/II/2004 upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania i podpisania, w imieniu Województwa Śląskiego, protokołów zdawczo-odbiorczych nieruchomości.
1401/174/II/2004 oddania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
1402/174/II/2004 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713