Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:46:15

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 173 z dnia 10 sierpnia 2004

Nr uchwałyW sprawie
1344/173/II/2004 objęcia przez Województwo Śląskie 300 akcji Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S A w Katowicach za kwotę 300.000 zł
1345/173/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zaopiniowania projektu Uchwały Rady Miasta w Częstochowie w sprawie przekształcenia Zespołu Szpitali Miejskich w Częstochowie polegającego na likwidacji Oddziału Otolaryngologii Miejskiego Szpitala im. dr Ludwika Rydygiera.
1347/173/II/2004 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Chorób Płuc w Orzeszu
1348/173/II/2004 wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1350/173/II/2004 pożyczek przydzielanych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1353/173/II/2004 zaopiniowania projektu “Planu Gospodarki Odpadami Miasta Orzesze”
1354/173/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krzyżanowice na lata 2004 - 2015”
1355/173/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Będzina na lata 2004 - 2015”
1356/173/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy KuĽnia Raciborska na lata 2004 - 2015”
1357/173/II/2004 zmiany uchwały nr 343/124/II/2004 z dnia 02.03.2004 r. w sprawie zatwierdzenia programów rzeczowo-finansowych na rok 2004 dla Teatru Śląskiego w Katowicach.
1358/173/II/2004 rozłożenia na raty zaległości na rzecz Śląskiego Zarządu Nieruchomości z tytułu czynszów za najem lokalu i dostawę mediów, przysługujących od PHU „ Barimex” Edward Nowak w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23.
1394/173/II/2004 powołania komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach II edycji konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713