Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:48:01

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 171 z dnia 3 sierpnia 2004

Nr uchwałyW sprawie
1290/171/II/2004 zmiany składu Rady Programowej Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie
1291/171/II/2004 przyznania nagrody rocznej za rok 2003 dyrektorowi Biblioteki Śląskiej w Katowicach
1292/171/II/2004 przyznania nagrody rocznej za rok 2003 dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej.
1293/171/II/2004 przyznania nagrody rocznej za rok 2003 dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach
1294/171/II/2004 przyznania nagrody rocznej za rok 2003 zastępcy dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
1295/171/II/2004 przyznania nagrody rocznej za rok 2003 zastępcy dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
1307/171/II/2004 przyznania nagrody rocznej za rok 2003 zastępcy dyrektora Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
1308/171/II/2004 przyznania nagrody rocznej za rok 2003 dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
1316/171/II/2004 zawarcia z jednostkami samorządu terytorialnego - beneficjentami Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich aneksów do umów o finansowaniu remontów i wyposażenia szkół i świetlic w ramach tego programu.
1317/171/II/2004 ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2004 roku.
1318/171/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Cieszyn”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713