Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:21:54

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 165 z dnia 13 lipca 2004

Nr uchwałyW sprawie
1175/165/II/2004 przyjęcia „Trybu prac nad wojewódzką strategią polityki społecznej”.
1176/165/II/2004 projektu badań naukowych ESPAD na terenie województwa śląskiego
1177/165/II/2004 pożyczek przydzielanych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1178/165/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Teatru Rozrywki w Chorzowie
1179/165/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Muzeum Śląskiego w Katowicach
1180/165/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie
1181/165/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie
1182/165/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Biblioteki Śląskiej w Katowicach
1183/165/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003rok Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
1184/165/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Teatru Śląskiego w Katowicach
1185/165/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Opery Śląskiej w Bytomiu
1187/165/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami Dla Powiatu Gliwickiego”
1188/165/II/2004 ustalenia klasy drogi dla nowoprojektowanego odcinka drogi wojewódzkiej w Żywcu
1189/165/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej pozbawienia kategorii „drogi wojewódzkiej” odcinka drogi wojewódzkiej Nr 789 /Brusiek - Kalety – WoĽniki – Koziegłowy – Żarki – Lelów/ przebiegającego ulicami Lubliniecką i I-go Maja w Kaletach
1190/165/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Ośrodka Leczniczo –Wychowawczego dla Dzieci w Orzeszu Zawiści.
1191/165/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Świerklany dotyczącego współfinanowania realizacji zadania „Projekt przebudowy skrzyżowania DW 929 i DW 932 z drogami powiatowymi (ul. Plebiscytowa i ul. Boryńska) w m. Świerklany Górne”
1192/165/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Pszów dotyczącego współfinansowania realizacji zadania „Wymiana nawierzchni chodnika przy DW 933 (ul. Ks. P. Skwary) na odcinku od KWK Anna do ZOZ”
1193/165/II/2004 zawarcia Porozumienia z Miastem Wodzisław Śląski dotyczącego współfinansowania realizacji zadania „Remont chodników w ciągu DW 933 (ul.Jastrzębska, ul.Pszowska) w dzielnicach Wilchwy i Jedłownik Osiedle”
1194/165/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Wilkowice dotyczącego współfinanowania realizacji zadania Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 942 z drogami powiatowymi w m. Bystra”
1195/165/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Wyry dotyczącego współfinanowania realizacji zadania „Modernizacja chodnika w ciągu DW 928 km 5+080 do km 6+617” w m. Wyry”
1196/165/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Mykanów i Powiatem Częstochowskim dotyczącego współfinanowania realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania DW 483 z DP 08 265 i DP 08 018 w m. Kokawa”
1197/165/II/2004 zawarcia Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim i Gminą MiedĽna dotyczącego współfinanowania realizacji zadania.: „Przebudowa skrzyżowania DW 933 (ul. Pszczyńska) z drogą powiatową (ul. Wiejska) w m. MiedĽna” „
1198/165/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Kroczyce dotyczącego współfinanowania realizacji zadania.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu DW 792 odcinek od skrzyżowania w Kroczycach do skrzyżowania w Lgotce”
1199/165/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Kalety dotyczącego współfinanowania realizacji zadania „Remont nawierzchni jezdni DW 789 na odcinku Sośnica-Kalety ”
1200/165/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Konopiska dotyczącego współfinanowania realizacji zadania „Budowa chodników w ciągu DW 907 (ul. Częstochowska) odcinek od plebani do końca terenu cmentarza w m. Konopiska oraz w ciągu DW 908 odcinek od granicy miasta Częstochowa do skrzyżowania z DW 907 w m. Wygoda”
1201/165/II/2004 dofinansowania kosztów organizacji XIII Krajowej Wystawy Rolniczej towarzyszącej Ogólnopolskim Dożynkom Jasnogórskim.
1202/165/II/2004 lokaty wolnych środków budżetowych w 2004 roku.
1203/165/II/2004 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2004 rok.
1204/165/II/2004 wdrożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach systemu zarządzania jakością według wymagań normy ISO 9001:2000


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713