Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:54:01

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 163 z dnia 6 lipca 2004

Nr uchwałyW sprawie
1132/163/II/2004 zawarcia z Województwem Małopolskim porozumienia o współpracy w zakresie wdrażania i rozwoju satelitarnych technik pomiarowych, obliczeniowych oraz systemów stacji referencyjnych położonych na terenie obu województw.
1133/163/II/2004 wyrażenia zgody P.A. NOVA Sp. z o.o. z Lublińca na wejście w teren
1134/163/II/2004 przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości lub ich części stanowiących własność Województwa Śląskiego
1136/163/II/2004 rozłożenia na raty opłaty za rok 2004 z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiącej dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych .
1137/163/II/2004 odroczenia do dnia 30 września 2004 roku terminu płatności opłaty za rok 2004 z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiącej dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych .
1138/163/II/2004 rozłożenia na raty opłaty za rok 2004 z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiącej dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
1139/163/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami Dla Powiatu Rybnickiego”
1140/163/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Skoczów”
1141/163/II/2004 w sprawie zawarcia Porozumienia z Gminą Poraj Śląski dotyczącego współfinansowania realizacji zadania pn. „Korekta łuku oraz budowa chodnika w ciągu DW 791 od km 4+251,00 do km 5+361,80 w m. Poraj”.
1143/163/II/2004 pożyczek przydzielanych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1144/163/II/2004 powołania Komisji konkursowej
1153/163/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713