Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:25:29

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 162 z dnia 1 lipca 2004

Nr uchwałyW sprawie
1109/162/II/2004 zamiany nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Zdrojowej, na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Jastrzębie Zdrój.
1110/162/II/2004 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 776/151/II/2004 z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie udzielenia bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Rybniku przy ul. Janiego 17a, stanowiących własność Województwa Śląskiego oraz zatwierdzenia cen sprzedaży nieruchomości lokalowych po zastosowaniu bonifikat
1111/162/II/2004 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Kamienica Polska.
1112/162/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Poręba na lata 2004 - 2011”
1114/162/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1115/162/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Rybnickim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1116/162/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1117/162/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Myszkowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1118/162/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Kłobuckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1119/162/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Częstochowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1120/162/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1121/162/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1122/162/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Mikołowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1123/162/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Raciborskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1124/162/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Żywieckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1125/162/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1126/162/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Zawierciańskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1127/162/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Lublinieckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
1129/162/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach
1130/162/II/2004 postępowań konkursowych na stanowisko dyrektora: Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713