Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:11:05

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 161 z dnia 29 czerwca 2004

Nr uchwałyW sprawie
1071/161/II/2004 ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju Pana Henryka Mekle.
1072/161/II/2004 powołania Pani Jolanty Karlickiej - Chmiel na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.
1075/161/II/2004 uzgodnienia zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka obecnej drogi wojewódzkiej Nr 789 przebiegającego ul. Lubliniecką i 1-go Maja w Kaletach
1077/161/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia kierunków działań określonych w „Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej”
1078/161/II/2004 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 527/136/II/2004 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w roku 2004
1079/161/II/2004 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1080/161/II/2004 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1081/161/II/2004 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1083/161/II/2004 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w 2004 roku- dofinansowanie dotyczące Akademickich Związków Sportowych.
1085/161/II/2004 wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
1087/161/II/2004 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia w 2004 r.
1088/161/II/2004 przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miejskiej Łaziska Górne
1089/161/II/2004 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach na likwidację środków trwałych
1090/161/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003r.Muzeum w Bielsku-Białej
1091/161/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
1092/161/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach
1093/161/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Muzeum Zamkowego w Pszczynie
1094/161/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
1095/161/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Instytucji Filmowej „Silesia – Film” w Katowicach
1096/161/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach
1097/161/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003rok Filharmonii Śląskiej w Katowicach
1098/161/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie
1099/161/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej
1100/161/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
1102/161/II/2004 powołania Pana Michała Olejczyka na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. „Św. Barbary” w Sosnowcu.
1103/161/II/2004 ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. „Św. Barbary” w Sosnowcu.
1104/161/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Śląskiego Centrum Rehabilitacji w Ustroniu.
1106/161/II/2004 zaakceptowania zmian w umowach dotacji ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne” w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
1107/161/II/2004 rozłożenia na raty zobowiązań spółki akcyjnej Skarbu Państwa „Tramwaje Śląskie S.A.” wobec budżetu województwa.
1108/161/II/2004 przedłużenie okresu zatrudnienia i powierzenie Panu Jackowi Matuszczykowi obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Kochcicach.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713