Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:50:28

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 160 z dnia 24 czerwca 2004

Nr uchwałyW sprawie
1027/160/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2004.
1035/160/II/2004 oddania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
1036/160/II/2004 zaopiniowania projektu “Planu gospodarki odpadami dla Miasta Jastrzębie Zdrój na lata 2004-2012”
1037/160/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami Gminy Gierałtowice”
1038/160/II/2004 zaopiniowania projektu “ Gminnego planu gospodarki odpadami w Ornontowicach”
1039/160/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu gospodarki odpadami dla gminy Żarnowiec na lata 2004 - 2011”
1044/160/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu
1045/160/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu
1046/160/II/2004 powołania Pana Tadeusza Serafina na stanowisko dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu
1047/160/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Tychach
1049/160/II/2004 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1050/160/II/2004 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1051/160/II/2004 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1052/160/II/2004 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1053/160/II/2004 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1054/160/II/2004 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1055/160/II/2004 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1058/160/II/2004 rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej
1059/160/II/2004 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.
1062/160/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Katowicach
1063/160/II/2004 pożyczek przydzielanych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
1065/160/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą WoĽniki dotyczącego utworzenia ciągu pieszego w sąsiedztwie DW 908 w miejscowości Lubsza w rejonie kościoła pw. Św. Jakuba Starszego Apostoła


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713