Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:58:54

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 159 z dnia 22 czerwca 2004

Nr uchwałyW sprawie
1008/159/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Krzepice”
1009/159/II/2004 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Jasienica
1010/159/II/2004 zawarcia Aneksu nr 2/2004 IN/30/04 do Porozumienia nr 189/KT/2004 z dnia 25.03.04 r. o szczegółowych warunkach wykonania w 2004 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Katowice.
1011/159/II/2004 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice w roku 2004 r.”
1012/159/II/2004 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego przyjmującej projekt uchwały własnej dotyczącej zaliczenia do „kategorii drogi wojewódzkiej nr 945” odcinka drogi krajowej nr 69 – ulica Wesoła od skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej do skrzyżowania z ulicą Dworcową w Żywcu
1013/159/II/2004 opracowania „Programu ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa śląskiego w zakresie udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych”
1014/159/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego zatwierdzenia zmian w planie finansowym Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004r.
1015/159/II/2004 przystąpienia do wyceny nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości
1016/159/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach umowy najmu pomieszczeń na czas nieoznaczony
1017/159/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rudzkiej Agencji Rozwoju ,,Inwestor’’ sp z o.o. w Rudzie Śląskiej.
1018/159/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce - Zdroju
1019/159/II/2004 Ogłoszenia II edycji konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa.
1021/159/II/2004 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego w 2004 roku .


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713