Czas wygenerowania treści 2020-10-28 20:24:08

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 156 z dnia 15 czerwca 2004

Nr uchwałyW sprawie
953/156/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
954/156/II/2004 maksymalnych stawek opłat za egzaminy wstępne i zajęcia dydaktyczne w zakładach kształcenia nauczycieli
955/156/II/2004 zatwierdzenia honorarium dla Pana Tadeusza Serafina dyrektora naczelnego i artystycznego Opery Śląskiej w Bytomiu za kierownictwo i opracowanie muzyczne opery pt. „Borys Godunow” Modesta Musorgskiego w Operze Śląskiej w Bytomiu
956/156/II/2004 wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu akcji należących do Skarbu Państwa w Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
958/156/II/2004 zaopiniowania wydatku na realizację inwestycji własnych związanych z nadbudową budynku WORD na cele szkoleniowo - dydaktyczne oraz Szczegółowego planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2004 r.
959/156/II/2004 zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2003 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej.
960/156/II/2004 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Opatów
961/156/II/2004 w sprawie nadania numerów drogom gminnym na terenie miasta Radlin
962/156/II/2004 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy WoĽniki
963/156/II/2004 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Miasteczko Śląskie
964/156/II/2004 pożyczek przydzielanych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
965/156/II/2004 upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania i podpisania, w imieniu Województwa Śląskiego, protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości
966/156/II/2004 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Katowicach na wykonanie robót remontowych instalacji elektrycznej na nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 42
967/156/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu umowy najmu pomieszczeń na czas oznaczony
968/156/II/2004 przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej 3 samodzielnych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. Straconki 159, stanowiącym własność Województwa Śląskiego
969/156/II/2004 przystąpienia do wyceny 3 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonych w budynku przy ul. Straconki 159 w Bielsku-Białej
970/156/II/2004 oddania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie
971/156/II/2004 wyceny oraz sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich.
972/156/II/2004 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713