Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:15:33

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 154 z dnia 4 czerwca 2004

Nr uchwałyW sprawie
849/154/II/2004 przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Katowicach przy ul. Kościuszki 3
850/154/II/2004 ustanowienia nieodpłatnie służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Gliwicach, oraz udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do złożenia w imieniu Województwa Śląskiego oświadczenia woli w tym zakresie
851/154/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony w Częstochowie umowy dzierżawy pomieszczeń na czas nieokreślony, z przeznaczeniem na pracownię tomografii komputerowej.
852/154/II/2004 oddania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Chorób Wewnętrznych- „Hutniczemu” w Częstochowie nieruchomości przy Al. Pokoju 44 w nieodpłatne użytkowanie.
853/154/II/2004 oddania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Chorób Wewnętrznych- „Hutniczemu” w Częstochowie nieruchomości przy Al. Niepodległości 32 w nieodpłatne użytkowanie.
854/154/II/2004 opinii do projektu “Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Będzińskiego na lata 2004 - 2015”.
855/154/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Łazy na lata 2004 - 2011”
861/154/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Szpitala Nr 2 im. dr Karola Zahorskiego w Sosnowcu
862/154/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
863/154/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
864/154/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
865/154/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój, Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach - Zdroju
869/154/II/2004 Rozstrzygnięcia I edycji konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713