Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:35:59

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 152 z dnia 27 maja 2004

Nr uchwałyW sprawie
788/152/II/2004 odwołania dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.
789/152/II/2004 powołania Pana Romana Gnota na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.
790/152/II/2004 ustalenia wynagrodzenia dla dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.
791/152/II/2004 zmiany uchwały nr 708/147/II/2004 z dnia 13.05.2004 r, dotyczącej zatwierdzenia programu rzeczowo – finansowego na rok 2004 dla inwestycji pn. Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie.
792/152/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Centrum Projektów Regionalnych „Inwestor” S.A w Katowicach.
795/152/II/2004 oddania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi nr 2 im. dr Karola Zahorskiego w Sosnowcu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
796/152/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Zielińskiemu - Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
798/152/II/2004 upoważnienia do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej Szpitala Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie
799/152/II/2004 zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
801/152/II/2004 programu naprawczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr Witolda Orłowskiego w Częstochowie
802/152/II/2004 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny oraz zakup sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku
806/152/II/2004 wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1w Gliwicach.
807/152/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
808/152/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
809/152/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskiego w Tychach
810/152/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej
811/152/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
812/152/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkiego Zespołu Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i Młodzieży w Katowicach
813/152/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
814/152/II/2004 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2004 roku
816/152/II/2004 programu naprawczego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713