Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:31:01

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 151 z dnia 25 maja 2004

Nr uchwałyW sprawie
764/151/II/2004 rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
765/151/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
766/151/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Szpitala Chorób Wewnętrznych - „Hutniczy” w Częstochowie
767/151/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach
768/151/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu poprzez zakończenie działalności Przychodni Lekarskiej w Sosnowcu - Środuli.
769/151/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu poprzez zakończenie działalności Przychodni Lekarskiej w Dąbrowie Górniczej.
770/151/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
771/151/II/2004 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.
772/151/II/2004 uchylenia pełnomocnictwa Nr 33/2003 z dnia 27.02.2003 r. udzielonego uchwałą Nr 183/23/II/2003 z dnia 27.02.2003 r. Zarządu Województwa Śląskiego Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz udzielenia Dyrektorowi w/w jednostki Panu Zbigniewowi Taborowi pełnomocnictwa do występowania w sprawach dotyczących nieruchomości położonych w pasie drogowym dróg wojewódzkich i nabywanych pod drogi wojewódzkie, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego oraz regulowania ich stanów prawnych
773/151/II/2004 uchylenia pełnomocnictwa udzielonego uchwałą Nr 1561/281/2001 z dnia 08.10.2001 r. Zarządu Województwa Śląskiego Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz udzielenia Dyrektorowi w/w jednostki Panu Zbigniewowi Taborowi pełnomocnictwa do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi, w ustalonym zakresie
774/151/II/2004 uchylenia pełnomocnictwa Nr 78/2003 udzielonego uchwałą Nr 861/58/II/2003 z dnia 03.07.2003 r. Zarządu Województwa Śląskiego Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz udzielenia Dyrektorowi w/w jednostki Panu Zbigniewowi Taborowi pełnomocnictwa do występowania w sprawach administrowania nieruchomością oraz jej składnikiem budynkowym, położoną w Katowicach przy ul. Lechickiej 24
775/151/II/2004 uchylenia pełnomocnictwa Nr 78/2003 udzielonego uchwałą Nr 861/58/II/2003 z dnia 03.07.2003 r. Zarządu Województwa Śląskiego Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz udzielenia Dyrektorowi w/w jednostki Panu Zbigniewowi Taborowi pełnomocnictwa do występowania w sprawach administrowania nieruchomością oraz jej składnikiem budynkowym, położoną w Katowicach przy ul. Lechickiej 24
776/151/II/2004 udzielenia bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Rybniku przy ul. Janiego 17a, stanowiących własność Województwa Śląskiego, oraz zatwierdzenia cen sprzedaży nieruchomości lokalowych po zastosowaniu bonifikat
777/151/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach umowy dzierżawy pomieszczeń na okres 3 lat, z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego.
779/151/II/2004 sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w obrębie lotniska Katowice - Pyrzowice.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713