Czas wygenerowania treści 2020-10-29 06:00:22

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 148 z dnia 18 maja 2004

Nr uchwałyW sprawie
715/148/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu
716/148/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu
717/148/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
719/148/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach.
720/148/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu.
722/148/II/2004 programu naprawczego Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
725/148/II/2004 dokonania wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie.
726/148/II/2004 wyrażenia zgody Szpitalowi Psychiatrycznemu w Toszku na likwidację środka trwałego.
727/148/II/2004 przyjęcia na stan mienia Województwa Śląskiego składników mienia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej w postaci ruchomości stanowiących wyposażenie obiektów zwracanych przez jednostkę do wojewódzkiego zasobu nieruchomości
728/148/II/2004 zawarcia z Beneficjentami Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich umów o finansowaniu remontu i wyposażenia szkół i świetlic w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
738/148/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Gierałtowice dotyczącego współfinanowania realizacji zadania Budowa zatoki autobusowej i chodnika w ciągu DW 921 (ul. Korfantego) w m. Gierałtowice
739/148/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Koniecpol dotyczącego współpracy przy realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa nawierzchni i chodników w ciągu DW 796 po przebudowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Koniecpol”
740/148/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Chełm Śląski dotyczącego współpracy przy realizacji zadania Budowa chodników wraz z odwodnieniem w ciągu DW 780 (ul. Górnośląska) od ul. Karłowicza do ul. Olimpijskiej i DW 934 (ul. Chełmska) od ul. Techników do granic gminy oraz remont nawierzchni asfaltowej DW 934 od km 15+360 do km 16+200 w m. Chełm Śląski
741/148/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą MiedĽno dotyczącego współfinanowania realizacji zadania Remont chodnika w ciągu DW 491 (ul. Częstochowska) w m. MiedĽno
743/148/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa rodzajowego do reprezentowania Województwa Śląskiego we wspólnotach mieszkaniowych
744/148/II/2004 upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania i podpisania, w imieniu Województwa Śląskiego, protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości.
745/148/II/2004 wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa w sprawie przejęcia przez Województwo Śląskie akcji Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw SA w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713