Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:54:54

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 147 z dnia 13 maja 2004

Nr uchwałyW sprawie
683/147/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany budżetu Województwa Śląskiego na rok 2004.
688/147/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
689/147/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu
690/147/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego dla Dzieci Kamieniec – Zbrosławice w Kamieńcu
691/147/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Szpitala – Centrum Psychiatrii w Katowicach
692/147/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu
693/147/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach
694/147/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach
698/147/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rydułtowy”
699/147/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Żywieckiego”
700/147/II/2004 opinii do projektu dokumentu pn: “Program ochrony środowiska dla miasta Katowice”.
701/147/II/2004 zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2004 dla inwestycji pn. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rybniku.
702/147/II/2004 zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2004 dla inwestycji pn. „Budowa Pawilonu Onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie (stan wykończeniowy)”.
703/147/II/2004 przyjęcia do wiadomości programu rzeczowo – finansowego na rok 2004 dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji katowickiej”.
704/147/II/2004 zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2004 dla inwestycji pn. Modernizacja i rozbudowa Opery Śląskiej w Bytomiu po pożarze.
705/147/II/2004 zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2004 dla inwestycji pn. Budowa zaplecza technicznego Teatru Rozrywki w Chorzowie.
706/147/II/2004 wyrażenia zgody na podział nieruchomości Województwa Śląskiego, będącej we władaniu Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach, położonej w Katowicach, oznaczonej jako działka nr 16/3.
707/147/II/2004 Przyjęcia procentowej struktury Planu rzeczowego wydatków środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2004
708/147/II/2004 zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2004 dla inwestycji pn. Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie.
709/147/II/2004 przyjęcia do wiadomości treści Oświadczenia Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie realizacji w roku 2004 w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego zadań dla których podmiotem uprawnionym jest Samorząd Województwa Śląskiego.
710/147/II/2004 zawarcia z Powiatem Raciborskim umowy na realizację w ramach Kontraktu dla Województwa Śląskiego na rok 2004 r. zadania inwestycyjnego p.n. Szpital Miejski w Raciborzu.
711/147/II/2004 przeprowadzenia, w trzecim terminie, przetargów na sprzedaż nieruchomości Województwa Śląskiego, położonych w Bielsku-Białej, Jastrzębiu Zdroju i Rybniku, wraz z jednoczesnym obniżeniem ich ceny wywoławczej.
712/147/II/2004 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości Województwa Śląskiego, położonych w Bielsku-Białej, Jastrzębiu Zdroju i Rybniku, w trzecim terminie przetargowym.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713