Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:38:18

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 146 z dnia 11 maja 2004

Nr uchwałyW sprawie
665/146/II/2004 wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego przez Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
666/146/II/2004 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizn przez Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
667/146/II/2004 wyrażenia zgody na zabezpieczenie pożyczki poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na składnikach majątku trwałego przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
668/146/II/2004 wyrażenia zgody na zakup sprzętu medycznego przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
669/146/II/2004 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej
670/146/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego, Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
671/146/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Jeleśnia dotyczącego współfinanowania realizacji zadania Remont chodnika w ciągu DW 945 od km 10+570 do km 12+204 w m. Jeleśnia
672/146/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Knurów dotyczącego współfinanowania realizacji zadania Remont chodników w ciągu DW 921 (ul. Niepodległości) na odcinkach od Urzędu Miasta do wiaduktu i od kina Caisno do mostu nad potokiem Czarnawka w m. Knurów
673/146/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Panki dotyczącego współfinanowania realizacji zadania Budowa chodnika w ciągu DW 494 (ul. Częstochowska) w m. Panki
674/146/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Sośnicowice dotyczącego współfinanowania realizacji zadania Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DW 919 od ulicy Przedszkolnej do szkoły podstawowej w m. Bargłówka
675/146/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą WoĽniki dotyczącego współfinanowania realizacji zadania Budowa ciągu rowerowo-pieszego wzdłuż DW 789 (ul. Asfaltowa) w m. WoĽniki
676/146/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Pawłowice dotyczącego współfinanowania realizacji zadania Przebudowa skrzyżowania DW 933 (ul. Świerczewskiego) z ul. Kruczą w m. Pawłowice
677/146/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Pawłowice dotyczącego współfinanowania realizacji zadania Przebudowa skrzyżowania ulicy Górniczej z DW 933 (ul. Świerczewskiego) na odcinku od km 30+434,5 do km 30+685,6 w m. Pawłowice
678/146/II/2004 zaopiniowania Planu wydatków na realizację inwestycji związanych z działalnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie oraz Planu wydatków na realizację zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego „ BRD” w roku 2004.
680/146/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami Gminy Miejskiej Łaziska Górne na lata 2004 - 2015”
681/146/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej umowy dzierżawy lokalu z przeznaczeniem na prowadzenie terapii w ramach leczenia uzależnienia od nikotyny.
682/146/II/2004 wyrażenia zgody na odpłatne zbycie środków trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku z pominięciem trybu przetargu nieograniczonego
683/146/II/2004 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.
684/146/II/2004 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zatwierdzenia Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego dla Województwa Śląskiego na 2005 rok
685/146/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej podjęcia działań zmierzających do likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Gliwicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713