Czas wygenerowania treści 2020-10-22 21:59:14

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 145 z dnia 4 czerwca 2004

Nr uchwałyW sprawie
643/145/II/2004 lokaty wolnych środków budżetowych w 2004 roku.
644/145/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej rozszerzenia działalności Szpitala Chorób Wewnętrznych - "Hutniczego" w Częstochowie
645/145/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Liceum Medycznego w Sosnowcu.
646/145/II/2004 powołania komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach I edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej
647/145/II/2004 powołania komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach I edycji konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej.
650/145/II/2004 rozłożenia na raty opłaty za rok 2003 wraz z odsetkami z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiące dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
651/145/II/2004 akceptacji wykonania opracowania n.t. „Badanie napełnień i analiza potoków podróżnych w pociągach realizujących regionalne przewozy pasażerskie dla potrzeb Województwa Śląskiego”.
652/145/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
657/145/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Bielsku - Białej
658/145/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach - SPZOZ
659/145/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu - Zdroju
660/145/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
661/145/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach
662/145/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
663/145/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. „Św. Barbary” w Sosnowcu
664/145/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu
867/145/II/2004 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Muzeum w Bielsku-Białej 3130 muzealiów zapisanych pod 2911 pozycjami i wykreślonych z ksiąg inwentarzowych, Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713