Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:15:09

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 142 z dnia 27 kwietnia 2004

Nr uchwałyW sprawie
591/142/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
592/142/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
593/142/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
594/142/II/2004 wyrażenia zgody Szpitalowi Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach na dokonanie przewłaszczenia na zabezpieczenie kredytu składników majątku trwałego stanowiącego własność zakładu.
596/142/II/2004 ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej w 2004 r.
597/142/II/2004 ogłoszenia konkursu o przyznanie przez Województwo Śląskie stypendiów dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych, na rok 2004.
598/142/II/2004 odwołania Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie
599/142/II/2004 powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie
600/142/II/2004 odwołania Przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
601/142/II/2004 powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
602/142/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju .
603/142/II/2004 zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2004 r. dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej.
604/142/II/2004 zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2004 r. dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
605/142/II/2004 zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2004 r. dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
606/142/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Poraj i Powiatem Myszkowskim dotyczącego współfinanowania realizacji zadania Korekta łuku oraz budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 791 od km 4+251,00 do km 5+361,80 w miejscowości Poraj
607/142/II/2004 powołania komisji stałej do spraw rokowań związanych z nabywaniem nieruchomości pod nowobudowane lub modernizowane drogi wojewódzkie, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego.
608/142/II/2004 ustalenia procedury nabywania, na rzecz Województwa Śląskiego, nieruchomości pod nowobudowane lub modernizowane drogi wojewódzkie, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego.
609/142/II/2004 zawarcia Porozumienia z Wojewodą Śląskim o przekazanie środków finansowych na realizację projektu „Infrastruktura transportowa województwa śląskiego” PL0106.06.02 realizowanego w ramach programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza
610/142/II/2004 nadania numerów drogom powiatowym na terenie miasta na prawach powiatu- Sosnowiec
611/142/II/2004 przyjęcia Wstępnego programu rzeczowo - finansowego na rok 2004 dla inwestycji pn. Modernizacja i rozbudowa Opery Śląskiej w Bytomiu po pożarze
612/142/II/2004 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713