Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:42:15

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 139 z dnia 20 kwietnia 2004

Nr uchwałyW sprawie
562/139/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu poprzez zakończenie działalności Przychodni Lekarskiej w Zawierciu.
563/139/II/2004 zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Dziecięcego Ośrodka Leczniczo - Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich
564/139/II/2004 zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku - Białej
565/139/II/2004 zawarcia umowy ze Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie
566/139/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
567/139/II/2004 w sprawie lokaty wolnych środków budżetowych w 2004 roku.
571/139/II/2004 dofinansowania programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
572/139/II/2004 oddania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Państwowemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie
573/139/II/2004 oddania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Diagnostyki Obrazowej w Sosnowcu nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
577/139/II/2004 zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2004 dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach
578/139/II/2004 zatwierdzenia Wstępnego programu rzeczowo - finansowego na rok 2004 dla inwestycji pn. „Budowa Pawilonu Onkologicznego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie (stan wykończeniowy)”.
579/139/II/2004 powołania Komisji Oceny Projektów


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713