Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:31:24

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 138 z dnia 15 kwietnia 2004

Nr uchwałyW sprawie
545/138/II/2004 lokaty czasowo wolnych środków budżetowych w 2004 roku.
547/138/II/2004 wyrażenia zgody Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Bytomiu na zakup sprzętu medycznego
548/138/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gorzycach
549/138/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
550/138/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu
551/138/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
552/138/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach
553/138/II/2004 planowanej lokalizacji w Krakowie siedziby grupy K-5 powstałej z połączenia zakładów dystrybucji energii w Będzinie, Bielsku - Białej, Częstochowie, Krakowie i Tarnowie
554/138/II/2004 akceptacji „Programu prac Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie na rok 2004”.
555/138/II/2004 zatwierdzenia „Regulaminu organizacyjnego Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie”.
556/138/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu gospodarki odpadami dla miasta Bielska - Białej”
557/138/II/2004 upoważnienia pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami do przygotowania i podpisania, w imieniu Województwa Śląskiego, protokołu zdawczo-odbiorczego nieruchomości.
558/138/II/2004 oddania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 3 w Rybniku nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie
560/138/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Zarządu Województwa Śląskiego, w sprawie z wniosku Parafii Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, o zwrot nieruchomości stanowiącej własność Województwa
561/138/II/2004 przyjęcia autopoprawki projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia dostaw wody dla ludności Województwa Śląskiego oraz przemysłu.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713