Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:04:23

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 136 z dnia 8 kwietnia 2004

Nr uchwałyW sprawie
519/136/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej dokonania przekształcenia w strukturze organizacyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej polegającego na zakończeniu działalności Szkoły Rodzenia z Poradnią Laktacyjną
521/136/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie przy ul. Kopernika, na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
522/136/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Gliwicach, stanowiącej własność Województwa Śląskiego - służebnością drogi koniecznej na rzecz nieruchomości
523/136/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
524/136/II/2004 lokaty wolnych środków budżetowych w 2004 roku.
525/136/II/2004 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.
526/136/II/2004 rozstrzygnięcia I edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej
527/136/II/2004 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich w roku 2004
528/136/II/2004 programu naprawczego Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
529/136/II/2004 przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Pawłowice
530/136/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach
531/136/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Dziecięcego Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich
532/136/II/2004 zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2004 dla Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.
533/136/II/2004 zatwierdzenia programu rzeczowo - finansowego na rok 2004 dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie oraz podpisanie umowy związanej z udzieleniem dotacji budżetu wojewódzkiego na zakup inwestycyjny ujęte w przedmiotowym programie.
534/136/II/2004 przyjęcia operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej na obszarze Lotniska Katowice - Pyrzowice.
536/136/II/2004 zatwierdzenia planu rzeczowego wydatków realizowanych z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok.
537/136/II/2004 podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia dostaw wody dla ludności Województwa Śląskiego oraz przemysłu.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713