Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:11:00

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 135 z dnia 6 kwietnia 2004

Nr uchwałyW sprawie
505/135/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego
508/135/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku dotyczącej zmiany Planu przychodów i wydatków na 2004 rok Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
509/135/II/2004 przyjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w 2004r. środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
510/135/II/2004 przyjęcia projektów Uchwał Sejmiku w sprawie: zawarcia Porozumienia o współpracy między Województwem Śląskim a Autonomicznym Regionem Asturii (Hiszpania) i w sprawie podpisania Listu intencyjnego o współpracy z RegionemZachodniej Gotlandii (Szwecja).
511/135/II/2004 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach na likwidację sprzętu medycznego
512/135/II/2004 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju na zakup sprzętu medycznego.
513/135/II/2004 wyrażenia zgody Szpitalowi im. Leszczyńskiego w Katowicach na zakup sprzętu medycznego
514/135/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Pyskowice w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej z pętlami indukcyjnymi wraz z ewentualną zmianą geometrii skrzyżowania drogi wojewódzkiej
516/135/II/2004 określenia formularza wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
517/135/II/2004 powołania Komisji ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, turystyki oraz bezpieczeństwa publicznego.
518/135/II/2004 przyjęcia: “Regulaminu Komisji konkursów ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, turystyki oraz bezpieczeństwa publicznego”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713