Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:21:15

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 132 z dnia 25 marca 2004

Nr uchwałyW sprawie
460/132/II/2004 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.
461/132/II/2004 lokaty wolnych środków budżetowych w 2004 roku.
463/132/II/2004 ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2004 r.
465/132/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.
466/132/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu.
467/132/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Centrum Psychiatrii w Katowicach.
468/132/II/2004 wyrażenia zgody Specjalistycznemu Zespołowi Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej na przyjęcie darowizny oraz zakup sprzętu medycznego.
469/132/II/2004 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach na przyjęcie darowizny oraz zakup sprzętu medycznego.
470/132/II/2004 wyrażenia zgody Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach na likwidację sprzętu medycznego
471/132/II/2004 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu
472/132/II/2004 zawarcia umowy dotacji z Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu
473/132/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
474/132/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie
475/132/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Beskidzkiego Zespołu Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
476/132/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach
477/132/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
478/132/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach
479/132/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
481/132/II/2004 zmiany uchwał nr 1620/98/II/2003 z dnia 25 listopada 2003 r. i nr 1796/106/II/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. określających sposób zagospodarowania mienia po likwidowanym Katowickim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych
482/132/II/2004 zawarcia Porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2004 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice-Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713