Czas wygenerowania treści 2020-10-22 22:54:41

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 131 z dnia 23 marca 2004

Nr uchwałyW sprawie
433/131/II/2004 powołania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. rozwoju regionu
434/131/II/2004 przyjęcia Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. rozwoju regionu
435/131/II/2004 zawarcia umowy dotacji z Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie
436/131/II/2004 zawarcia umowy o dzieło na sporządzenie tabelarycznej części Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego dla Województwa Śląskiego na rok 2005
437/131/II/2004 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 3 w Rybniku na przyjęcie darowizny.
438/131/II/2004 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 3 w Rybniku na likwidację środka trwałego
440/131/II/2004 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Częstochowie na zakup aparatury medycznej
441/131/II/2004 wyrażenia zgody Zakładowi Pulmonologii w Tarnowskich Górach na przyjęcie darowizny oraz zakup sprzętu medycznego.
443/131/II/2004 opinii do projektu “Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Częstochowy na lata 2004 - 2015” wraz z “Planem Gospodarki Odpadami” w części dotyczącej programu ochrony środowiska.
444/131/II/2004 opinii do projektu “Programu Ochrony Środowiska obejmującego plan gospodarki odpadami dla Miasta Piekary Śląskie” w części dotyczącej programu ochrony środowiska.
445/131/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Mikołów”
446/131/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa Panu Jerzemu Paruselowi - dyrektorowi Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska w zakresie zawierania umów i zaciągania zobowiązań wynikających ze statutowej działalności tej jednostki
447/131/II/2004 przyjęcia tekstu jednolitego statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku - Białej.
448/131/II/2004 przyjęcia tekstu jednolitego statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
449/131/II/2004 przyjęcia tekstu jednolitego statutu Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
450/131/II/2004 ogłoszenia przetargów na sprzedaż, w drugim terminie, nieruchomości Województwa Śląskiego, położonych w Bielsku-Białej, Jastrzębiu Zdroju i Rybniku.
451/131/II/2004 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż, w drugim terminie, nieruchomości Województwa Śląskiego, położonych w Bielsku-Białej, Jastrzębiu Zdroju i Rybniku.
452/131/II/2004 udzielenia bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w budynkach w Rabce przy ulicach Dietla 1 i Nowy Świat 11, 11A, 13A, 17, 19, 23, stanowiących własność Województwa Śląskiego
453/131/II/2004 wyrażenia zgody na sprzedaż, przez Instytucję Filmową „Silesia-Film”, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Krakowskiej, wraz ze sprzedażą prawa własności
454/131/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przyjęcia informacji o stanie fitosanitarnym w Województwie Śląskim w roku 2003
455/131/II/2004 zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2003 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
456/131/II/2004 zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2003 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
457/131/II/2004 powołania Komisji do odbioru końcowego pojazdu szynowego do przewozów pasażerskich z napędem spalinowym - tzw. autobusu szynowego, którego dostawcą jest Kolejowy Zakład Maszyn „KOLZAM” S.A. w Raciborzu.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713