Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:40:48

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 130 z dnia 18 marca 2004

Nr uchwałyW sprawie
417/130/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
418/130/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
419/130/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Ośrodka Leczniczo - Wychowawczego dla Dzieci w Orzeszu - Zawiści
420/130/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
421/130/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Górnośląskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce - Zdroju
422/130/II/2004 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Nr 2 im. dr K. Zahorskiego w Sosnowcu
423/130/II/2004 zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
424/130/II/2004 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Kochcicach
425/130/II/2004 rozstrzygnięcia I edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego
426/130/II/2004 dokonania, przez Województwo Śląskie, darowizny nieruchomości położonej w Bielsku-Białej, na rzecz Gminy Bielsko-Biała.
427/130/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa Panu Radosławowi Czajce oraz pani Annie Majcher, pracownikom Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
428/130/II/2004 zaopiniowania projektu “Planu gospodarki odpadami dla powiatu bieruńsko - lędzińskiego”
429/130/II/2004 zatwierdzenia wstępnego Planu podziału zysku netto osiągniętego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej za 2003 r. przeznaczonego na inwestycje związane z działalnością ośrodka oraz na poprawę bezpieczeństwruchu drogowego
430/130/II/2004 dokonania, wyceny oraz sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713