Czas wygenerowania treści 2020-10-22 23:06:29

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 127 z dnia 11 marca 2004

Nr uchwałyW sprawie
397/127/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach
399/127/II/2004 wyrażenia zgody Zakładowi Pulmonologii w Tarnowskich Górach na przyjęcie darowizny oraz zakup sprzętu medycznego.
401/127/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie umowy najmu pomieszczenia nr 15 na czas oznaczony.
403/127/II/2004 zatwierdzenia programów rzeczowo-finansowych na rok 2004 dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w zakresie prac remontowych oraz zawarcie umów dotyczących udzielenia dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację przedmiotowych zadań.
404/127/II/2004 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2004 dla Biblioteki Śląskiej w Katowicach, w zakresie zakupów inwestycyjnych oraz zawarcie umowy dotyczącej udzielenia dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zakupu.
405/127/II/2004 zatwierdzenia wstępnego Planu podziału zysku netto osiągniętego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach za 2003 r. przeznaczonego na inwestycje związane z działalnością ośrodka oraz na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego
406/127/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu gospodarki odpadami dla powiatu bielskiego”
407/127/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu gospodarki odpadami dla Gminy Niegowa” na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2015.
408/127/II/2004 przyjęcia projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zawarcia porozumienia w sprawie przygotowania i realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Dąbrowa Górnicza


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713