Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:13:53

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 126 z dnia 9 marca 2004

Nr uchwałyW sprawie
385/126/II/2004 zmiany uchwały własnej nr 784/56/II/2003 z dnia 26.06.2003
386/126/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach położonych w Rabce przy ulicy Nowy Świat 13 i 58 stanowiących własność Województwa Śląskiego
387/126/II/2004 umorzenia należności z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiące dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
388/126/II/2004 nadania numerów drogom powiatowym na terenie miasta na prawach powiatu-Tychy
389/126/II/2004 zatwierdzenia programu rzeczowo - finansowego na rok 2004 dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz podpisanie umów związanych z dotacją budżetu wojewódzkiego na zadania ujęte w przedmiotowym programie.
390/126/II/2004 powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej.
392/126/II/2004 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju na likwidację środków trwałych
393/126/II/2004 wyrażenia zgody Szpitalowi nr 2 im. dr K. Zahorskiego w Sosnowcu na zakup aparatury medycznej
394/126/II/2004 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.
395/126/II/2004 odwołania członka Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
396/126/II/2004 powołania członka Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713