Czas wygenerowania treści 2020-10-22 19:44:08

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 125 z dnia 4 marca 2004

Nr uchwałyW sprawie
361/125/II/2004 skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Śląskiego projektu uchwały dotyczącej likwidacji Kolegium Nauczycielskiego z siedzibą przy ul. Słowackiego 55 w Raciborzu
362/125/II/2004 sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Pyrzowicach
363/125/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego przyjmującej projekt uchwały własnej w sprawie pozbawienia kategorii „drogi wojewódzkiej” obecnej drogi wojewódzkiej Nr 935 /Racibórz - Rybnik - Żory - Pszczyna/
364/125/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zaopiniowania zaliczenia obecnej drogi wojewódzkiej Nr 935 /Racibórz - Rybnik - Żory - Pszczyna/ do kategorii dróg krajowych
365/125/II/2004 powierzenia obowiązków dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju Panu Henrykowi Mekle.
366/125/II/2004 ustalenia wynagrodzenia dla pełniącego obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju Pana Henryka Mekle
367/125/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zabezpieczenia w budżecie środków finansowych na wkład własny dla projektów jednostek organizacyjnych wykonujących zadania Województwa Śląskiego w zakresie kultury i ochrony zabytków
368/125/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej wyrażenia woli dokonania darowizny na cel publiczny nieruchomości w Jeziorowicach gmina Żarnowiec na rzecz Starostwa Powiatowego w Zawierciu
370/125/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Żarki na lata 2004 - 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 2015.”
372/125/II/2004 nadania numerów drogom powiatowym na terenie miasta na prawach powiatu- Dąbrowa Górnicza
373/125/II/2004 nadania numerów drogom powiatowym na terenie miasta na prawach powiatu-Gliwice
374/125/II/2004 zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie
375/125/II/2004 dokonania wyceny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Pyrzowicach
376/125/II/2004 skierowania wniosku o utworzenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Bielsku - Białej do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w celu uzgodnienia jego treści
377/125/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie.
378/125/II/2004 zawarcia umowy kupna 120 akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Spółka Akcyjna w Katowicach za łączną kwotę 12.000 zł
382/125/II/2004 zatwierdzenia programów rzeczowo-finansowych na rok 2004 dla Teatru Rozrywki w Chorzowie, w zakresie inwestycji, remontów i zakupów inwestycyjnych oraz zawarcie umów dotyczących udzielenia dotacji z budżetu Województwa Śląskiego
383/125/II/2004 wyrażenie zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Inwestorom zastępczym, dla prowadzonych zadań inwestycyjnych


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713