Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:02:55

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 124 z dnia 2 marca 2004

Nr uchwałyW sprawie
336/124/II/2004 umorzenia należności za lata 1997-1998 z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiące dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
337/124/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie umowy najmu pomieszczenia nr 314 na czas oznaczony
338/124/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach SPZOZ umowy najmu pomieszczenia na okres 12 miesięcy
339/124/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju umowy dzierżawy pomieszczeń na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych.
340/124/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen lokali mieszkalnych usytuowanych w budynkach położonych w Rabce
341/124/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Ustroń”
342/124/II/2004 zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej
343/124/II/2004 zatwierdzenia programów rzeczowo-finansowych na rok 2004 dla Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, w zakresie zadań remontowych i inwestycyjnych oraz zawarcie umów dotyczących udzielenia dotacji z budżetu Województwa Śląskiego
344/124/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Zakładu Pulmonologii w Tarnowskich Górach.
345/124/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.
346/124/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. „Św. Barbary” w Sosnowcu.
347/124/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach.
348/124/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu
349/124/II/2004 wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w Medycznym Studium Zawodowym w Wodzisławiu Śląskim.
350/124/II/2004 wyrażenia zgody na wprowadzenie nowego kierunku kształcenia w Medycznym Studium Zawodowym w Sosnowcu.
351/124/II/2004 programu naprawczego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej
352/124/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
353/124/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
354/124/II/2004 udzielenia dotacji Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Odwykowego i Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu z siedzibą w Gorzycach
355/124/II/2004 opracowania programów naprawczych przez dyrektorów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
356/124/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu.
357/124/II/2004 Ogłoszenia I edycji konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej oraz przyjęcia do realizacji programów celowych.
358/124/II/2004 Ogłoszenia I edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przyjęcia do realizacji programów celowych.
359/124/II/2004 zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.
360/124/II/2004 wprowadzenia zmian do uchwały nr 440/40/ II/2003


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713