Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:31:50

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 123 z dnia 24 lutego 2004

Nr uchwałyW sprawie
314/123/II/2004 odwołania dyrektora Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie.
315/123/II/2004 powołania dyrektora Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie.
316/123/II/2004 wniosku o zaopiniowanie Ramowych Planów Realizacji Działań na rok 2004 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) działań 1.2 i 1.3 Priorytetu I oraz przygotowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
317/123/II/2004 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.
318/123/II/2004 podpisania „Ustaleń dotyczących przygotowania i organizacji Dni Kultury Północnej Nadrenii-Westfalii w Województwie Śląskim w roku 2004”.
319/123/II/2004 powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.
320/123/II/2004 wyrażenia zgody Rejonowemu Pogotowiu Ratunkowemu w Sosnowcu na likwidację środków trwałych
321/123/II/2004 zatwierdzenia zmiany statutu Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.
323/123/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku Białej
324/123/II/2004 wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
325/123/II/2004 zmiany Uchwały własnej nr 103/115/II/2004 z dnia 27.01.2004 roku dotyczącej: określenia „Zasad i kryteriów rozdziału środków w dziale 926 kultura fizyczna i sport oraz w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
326/123/II/2004 podziału nieruchomości położonej w Goczałkowicach - Zdroju, oznaczonej jako działki nr 1501/36, 168/32, 167/32, 286/33 i 287/33
327/123/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu gospodarki odpadami dla powiatu pszczyńskiego”
328/123/II/2004 zaopiniowania projektu “ Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Tychy”
329/123/II/2004 nadania numerów drogom powiatowym na terenie miasta na prawach powiatu-Siemianowice Śląskie
330/123/II/2004 nadania numerów drogom powiatowym na terenie miasta na prawach powiatu-Ruda Śląska
331/123/II/2004 nadania numerów drogom powiatowym na terenie miasta na prawach powiatu- Bytom
332/123/II/2004 wprowadzenia zmian do uchwały nr 440/40/ II/2003
333/123/II/2004 zatwierdzenia programów rzeczowo-finansowych na rok 2004 dla Opery Śląskiej w Bytomiu, w zakresie zadań remontowych i inwestycyjnych oraz zawarcie umów dotyczących udzielenia dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację przedmiotowych zadań
334/123/II/2004 przyjęcia wstępnej propozycji podziału środków budżetu państwa na rok 2004, przewidzianych dla Województwa Śląskiego w ramach Programu Wsparcia.
335/123/II/2004 wystąpienia do Urzędu Zamówień Publicznych o ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych przetargu na wykonanie Boiska szkoleniowo - treningowego oraz Rozbudowy Pawilonu Sportowo - Hotelowego realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713