Czas wygenerowania treści 2020-10-28 21:34:39

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 122 z dnia 19 lutego 2004

Nr uchwałyW sprawie
303/122/II/2004 zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2004 rok
304/122/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi WUP Przemysławowi Koperskiemu w zakresie wykonywania czynności wynikających z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach roli Beneficjenta Końcowego
305/122/II/2004 Ustalenia dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego, według kryteriów określonych przez Sejmik Województwa Śląskiego, kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu
306/122/II/2004 wyrażenia zgody na likwidację poprzez złomowanie samochodu Fiat 125p nr rej. CZA 026K będącego we władaniu Częstochowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
307/122/II/2004 zmiany uchwały nr 116/116/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 stycznia 2004 roku w sprawie wyrażenia Śląskiemu Centrum Rehabilitacji w Ustroniu zgody na dokonanie przewłaszczenia na zabezpieczenie elementów majątku trwałego stanowiącego własno
308/122/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach.
313/122/II/2004 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2004 dla Opery Śląskiej w Bytomiu, na realizację zadania inwestycyjnego p.n. Modernizacja i rozbudowa Opery Śląskiej w Bytomiu po pożarze.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713