Czas wygenerowania treści 2020-10-22 20:08:43

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 121 z dnia 17 lutego 2004

Nr uchwałyW sprawie
271/121/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach umowy najmu lokali użytkowych na czas oznaczony
272/121/II/2004 podziału nieruchomości Województwa Śląskiego położonych w Wiśle - Głębcach, oznaczonych jako działki nr 1217/1, 1221/16 i 1427pb.
273/121/II/2004 określenia: „Zasad dofinansowywania zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży Województwa Śląskiego od 15.05.2004 roku do 30.11.2004 roku”.
274/121/II/2004 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży
275/121/II/2004 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego
276/121/II/2004 określenia: „Zasad dofinansowywania zadań w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego Województwa Śląskiego od 01.06.2004 roku do 15.12.2004 roku”.
278/121/II/2004 akceptacji „Rocznego programu prac Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku - Białej na rok 2004”.
279/121/II/2004 opracowania Planu zagospodarowania przestrzennego dla Częstochowskiego obszaru metropolitalnego
280/121/II/2004 opracowania Planu zagospodarowania przestrzennego dla Bielskiego obszaru metropolitalnego
281/121/II/2004 zawarcia umowy użyczenia sprzętu komputerowego, przekazanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
282/121/II/2004 VIII Mikołowskiego Seminarium TrzeĽwościowego nt.: „CZYNNIKI CHRONIˇCE W SZKOLNYCH PROGRAMACH PROFILAKTYKI”
283/121/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej.
284/121/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie.
286/121/II/2004 pozytywnego zaopiniowania honorarium dla Pana Henryka Baranowskiego dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru Śląskiego w Katowicach za reżyserię spektaklu pt. „Dzielenie przez zero” Anny Janyskiej
288/121/II/2004 przyjęcia zasad powoływania, składu i trybu pracy komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej.
289/121/II/2004 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2004 dla Muzeum w Bielsku - Białej, w zakresie zakupów inwestycyjnych oraz zawarcie umów dotyczących udzielenia dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację przedmiotowych zadań.
290/121/II/2004 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2004 dla Muzeum w Bielsku - Białej, w zakresie prac remontowych oraz zawarcie umów dotyczących udzielenia dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację przedmiotowych zadań.
291/121/II/2004 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2004 dla Muzeum Śląskiego w Katowicach, w zakresie zakupów inwestycyjnych oraz zawarcie umów dotyczących udzielenia dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację przedmiotowych zadań.
292/121/II/2004 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2004 dla Muzeum Śląskiego w Katowicach, w zakresie prac remontowych oraz zawarcie umów dotyczących udzielenia dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację przedmiotowych zadań.
293/121/II/2004 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2004 dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.
294/121/II/2004 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2004 dla Bielskiej Szkoły Polityki Socjalnej w Bielsku - Białej.
295/121/II/2004 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2004 Muzeum Zamkowego w Pszczynie.
296/121/II/2004 wniosku SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, o wyrażenie zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Rybniku
298/121/II/2004 zaopiniowania projektu “Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Dąbrowa Górnicza”- do części Plan Gospodarki Odpadami.
299/121/II/2004 zaopiniowania projektu „ Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Jaworzna - miasta na prawach powiatu na lata 2004-2015”.
300/121/II/2004 opinii do projektu “Programu Ochrony Środowiska dla powiatu bielskiego”.
301/121/II/2004 opinii do projektu “Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713