Czas wygenerowania treści 2020-10-29 14:36:59

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 120 z dnia 12 lutego 2004

Nr uchwałyW sprawie
248/120/II/2004 przyjęcia planu remontów nieruchomości zarządzanych przez Śląski Zarząd Nieruchomości w roku 2004r
249/120/II/2004 umorzenia należności wynikających z tytułu wykonawczego: Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 27.01.97r sygn.akt. IC 2246/96 stanowiące dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
250/120/II/2004 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2004 dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku - Białej
251/120/II/2004 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2004 dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.
252/120/II/2004 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2004 dla Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.
253/120/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim
254/120/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
255/120/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Częstochowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
256/120/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
257/120/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Lublinieckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
258/120/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Kłobuckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
259/120/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Mikołowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
260/120/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Myszkowskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
261/120/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Raciborskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
262/120/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
263/120/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Rybnickim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
264/120/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
265/120/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Zawierciańskim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
266/120/II/2004 zawarcia Aneksu do Porozumienia z Powiatem Żywieckim w sprawie przekazania zadań z zakresu letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
267/120/II/2004 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod inwestycję pn.”Korekta łuku oraz budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791 w miejscowości Poraj”.
268/120/II/2004 zaopiniowania lokalizacji nowego przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie Jaworzna
269/120/II/2004 zawarcia umowy dotyczącej wykonywania przez „PKP Przewozy Regionalne” Spółka z o.o. kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim, na okres od stycznia do 31 grudnia 2004 r.
270/120/II/2004 zaopiniowania projektu Planu gospodarki odpadami dla miasta Chorzów na lata 2004-2007


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713