Czas wygenerowania treści 2020-10-28 20:34:27

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 119 z dnia 10 lutego 2004

Nr uchwałyW sprawie
213/119/II/2004 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego SA w Katowicach
214/119/II/2004 wyboru Funduszu Górnośląskiego SA na instytucję wdrażającą realizowany w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” – instrument „Linia pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw
215/119/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, dotyczącej zmiany nazwy Szpitala - Centrum Psychiatrii w Katowicach.
216/119/II/2004 przyjęcia projektu po zmianach uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji Szkoły Rodzenia z Poradnią Laktacyjną, funkcjonującej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej i utworzenia w tym Szpitalu Poradni Padaczki.
217/119/II/2004 odwołania członka Rady Społecznej Ośrodka Leczniczo - Wychowawczego dla Dzieci w Orzeszu - Zawiści
218/119/II/2004 powołania członka Rady Społecznej Ośrodka Leczniczo - Wychowawczego dla Dzieci w Orzeszu - Zawiści
219/119/II/2004 zmiany uchwały Nr 1072/65/II/2003 z dnia 29 lipca 2003 roku
220/119/II/2004 zmiany uchwały Nr 1052/65/II/2003 z dnia 29 lipca 2003 roku
221/119/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkiego Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
222/119/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Kochcicach
223/119/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
224/119/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc w Wodzisławiu
225/119/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
226/119/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
227/119/II/2004 odwołania Przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
228/119/II/2004 powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
229/119/II/2004 powołania Przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
230/119/II/2004 wyrażenia zgody na zawarcie przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach SPZOZ umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat
231/119/II/2004 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2004 rok.
232/119/II/2004 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2004 dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach, w zakresie remontów
233/119/II/2004 zatwierdzenia programu rzeczowo-finansowego na rok 2004 dla Filharmonii Śląskiej w Katowicach, w zakresie zakupów inwestycyjnych
234/119/II/2004 Zatwierdzenia programu rzeczowo - finansowego na rok 2004 dla zadania remontowego i zakupów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu oraz podpisanie umów związanych wojewódzkiego dotacją budżetu wojewódzkiego na przedmiotowe zadania.
235/119/II/2004 zawarcia Porozumienia z Gminą Pawłowice dotyczącego współpracy w przygotowaniu do realizacji Obwodnicy w miejscowości Pawłowice
236/119/II/2004 zasad i trybu nadawania numerów drogom gminnym w województwie śląskim.
237/119/II/2004 formy i sposobu prowadzenia rejestru nadanych numerów drogom gminnym w województwie śląskim.
238/119/II/2004 zawarcia Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim oraz Gminą Kobiór w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 928 (ul.: Centralna i Bielska) z drogą powiatową (ul.: Przelotowa i Rodzinna)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713