Czas wygenerowania treści 2020-10-29 15:36:13

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2004


Posiedzenie nr 118 z dnia 5 lutego 2004

Nr uchwałyW sprawie
135/118/II/2004 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2004 rok.
136/118/II/2004 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie prac geodezyjno-urządzeniowych dotyczących analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych dla gmin: Gilowice i Mstów
137/118/II/2004 przeprowadzenia, w drugim terminie, przetargów na sprzedaż nieruchomości Województwa Śląskiego, położonych w Bielsku-Białej, Jastrzębiu Zdroju i Rybniku, wraz z jednoczesnym obniżeniem ich ceny wywoławczej.
138/118/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości, położonej w Bielsku-Białej, na rzecz Gminy Bielsko-Biała.
139/118/II/2004 powołania zespołu do opracowania projektu wojewódzkiego programu udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych
140/118/II/2004 umorzenia należności za lata 1996-1999 z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiące dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
141/118/II/2004 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
142/118/II/2004 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, dotyczącej rozszerzenia działalności Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.
143/118/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Szpitala - Centrum Psychiatrii w Katowicach
144/118/II/2004 odstąpienia od badania rocznego sprawozdania finansowego za 2003 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach
145/118/II/2004 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 4 w Bytomiu na likwidację środka trwałego
146/118/II/2004 przyjęcia na stan mienia Województwa Śląskiego składników mienia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w postaci ruchomości stanowiących wyposażenie obiektów zwracanych przez jednostkę do wojewódzkiego
147/118/II/2004 zmiany uchwały nr 74/113/II/2004 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20.01.2004 r.
148/118/II/2004 zaopiniowania projektu “Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Częstochowskiego”.
149/118/II/2004 opinii do projektu “Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Jaworzna”.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713